Większość karabinków i pistoletów pneumatycznych dostępnych w sprzedaży to wiatrówki o energii kinetycznej wystrzelonego pocisku nie przekraczającej 17 Jouli, i na ich kupno nie jest wymagane zezwolenie, rejestracja czy inne czynności formalne. W świetle prawa nie jest to broń.

Są także wiatrówki o większej energii wylotowej, czyli od 18 do nawet 100 Jouli. Aby zakupić taką wiatrówkę należy zgłosić sie do komendy miejskiej lub wojewódzkiej i dokonać badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych, a także przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Z tymi badaniami oraz fakturą zakupu wiatrówki i wnioskiem udajemy się na komendę. Czas jaki może upłynąć od zakupu wiatrówki do zarejestrowania tej broni jest ściśle określony przez przepisy i wynosi 5 dni. Energia wiatrówki powinna być wyraźnie i jednoznacznie określona przy opisie, na pudełku, czy też w instrukcji obsługi karabinka.

Szczególnie ważne jest jednoznaczne określenie energii wylotowej pocisku w przypadku właśnie wiatrówek FAC. W świetle prawa wiatrówki „FAC-owe” traktowane są jako broń i tego typu ograniczenia są konieczne. Wbrew pozorom nie zawsze zwiększenie energii wiatrówki jest jednoznaczne ze wzrostem celności.

 

 

F.A.C. (ang. Fire Arms Certificate) jest standartem wymyślonym w Anglii i oznacza wiatrówki przekraczające energię 12 ft (foot pounds). To jednostka anglosaska – 1 fp/lbs = 1,3558 Joula. W Polsce wartość tego limitu jest bardzo podobna i wynosi 17J (dżuli).