Pistolet alarmowy Walther P99 - opinia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

‹‹ powrót do wiedzy

 

Funkcjonariusze Służby Więziennej przetestowali pistolet Walther P99 P.A.K. pod kątem jego przydatności podczas szkoleń i treningów. Swoją opinię przedstawili w artykule zamieszczonym na stronie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Oto jego treść:

"Dzięki uprzejmości Pana Mirosława Klekota – właściciela firmy ,,Kolter’’ w Częstochowie, służba uzbrojenia i wykładowcy przedmiotu ,,Szkolenie strzeleckie’’ Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mieli możliwość przetestowania pistoletu alarmowego P99 Walther kal.6 mm, zasilanego 9 mm PAK amunicją hukową, pod kątem jego przydatności w systemie szkolenia funkcjonariuszy. Pistolet jest wierną repliką 9 mm pistoletu P - 99 Walther, pozbawioną jednakże cech bojowych.

W pełni oddaje realizm broni bojowej, nawet jego waga zbliżona jest do wagi pistoletu bojowego. Ćwiczący może pistolet przeładować, zatrzymać zamek w tylnym położeniu, zwolnić napiętą iglicę, wymienić magazynek, może wykonywać wszystkie czynności, jak w pistolecie bojowym. Oddając strzał z amunicji hukowej, strzelający słyszy huk wystrzału, widzi błysk, czuje lekki odrzut i podrzut. Doświadcza wszelkich zjawisk, jak przy strzelaniu z amunicji bojowej. A wszystko to przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa dla strzelającego, jak i osób postronnych.

Dzięki tym walorom, pistolet może być przydatny w szkoleniu zawodowym, kursach przygotowawczych, ale także w bieżącym szkoleniu funkcjonariuszy realizowanym w jednostkach podstawowych. Służyć może szkoleniu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną, jak i doskonaleniu kunsztu strzeleckiego poprzez wyrabianie właściwych zachowań oraz obycie się ze zjawiskami zachodzącymi przy oddawaniu strzału.

Może być przydatny w trakcie szkoleń dla funkcjonariuszy wchodzących w skład grup konwojowych, członków Grup Interwencyjnych, a także przewodników psów służbowych. Ćwiczenia mogą odbywać się z zachowaniem pełnego realizmu sytuacji, łącznie z możliwością oddania strzału ostrzegawczego przez interweniującego funkcjonariusza, przy zachowaniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa.

Pistolet P99 Walther kal.6 mm jest bronią alarmową w pełni oddającą realizm broni bojowej, z zachowaniem wszelkich zjawisk związanych z oddaniem strzału, oprócz opuszczenia lufy przez pocisk. Sprzyja praktycznej nauce posługiwania się bronią służbową."

tekst: Arkadiusz Dratwa, Grzegorz Walkiewicz

foto: Krzysztof Lipka

Źródło: http://www.osswkule.pl

alarmowy walther p99 pak alarmowy walther p99 pak alarmowy walther p99 pak pistolet alarmowy walther p99