Wiatrówki ponadlimitowe powyżej 17 Jouli - procedura rejestracji

‹‹ powrót do wiedzy

 

Większość karabinków i pistoletów pneumatycznych dostępnych w sprzedaży to wiatrówki o energii kinetycznej wystrzelonego pocisku nie przekraczającej 17 Jouli, których kupno nie wymaga zezwolenia, rejestracji, czy innych czynności formalnych. W świetle prawa, nie jest to broń.

Są także wiatrówki o większej energii wylotowej, czyli od 18 do nawet 100 Jouli. Aby zakupić taką wiatrówkę, należy zgłosić się do komendy miejskiej lub wojewódzkiej Policji i dokonać badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych, a także przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Z tymi badaniami, fakturą zakupu wiatrówki i wnioskiem udajemy się na komendę Policji. Czas, który może upłynąć od zakupu wiatrówki do zarejestrowania tej broni jest ściśle określony przez przepisy i wynosi 5 dni. Energia wiatrówki powinna być wyraźnie i jednoznacznie określona przy jej opisie, na pudełku, czy też w instrukcji obsługi karabinka. Szczególnie ważne jest jednoznaczne określenie energii wylotowej pocisku w przypadku wiatrówek FAC. W świetle prawa, wiatrówki "FAC-owe" traktowane są jako broń i tego typu ograniczenia są konieczne. Wbrew pozorom, nie zawsze zwiększenie energii wiatrówki jest jednoznaczne ze wzrostem celności.


F.A.C. (ang. Fire Arms Certificate) jest standardem wymyślonym w Anglii i oznacza wiatrówki przekraczające energię 12 fp (foot pounds). To jednostka anglosaska - 1 fp/lbs = 1,3558 Joula. W Polsce, wartość tego limitu jest bardzo podobna i wynosi 17 J (dżuli).