Jakie czynności trzeba wykonać, aby zarejestrować karabinek o energii kinetycznej powyżej 17 J?

‹‹ powrót do wiedzy

 

Aby zarejestrować karabinek należy poddać się trzem wymogom:

- badania lekarskie - Na komendzie miejskiej lub powiatowej, policjant poinformuje, który lekarz i gdzie ma uprawnienia do takich badań. Badania składają się z badań wzroku i psychotestów. Kosztują około 450 PLN.
- zaświadczenie o niekaralności - Krajowy Rejestr Sądowy. Na miejscu trzeba kupić znaczek skarbowy za 50 PLN .
- wniosek o rejestrację - składamy go na komendzie Policji (miejskiej lub powiatowej), a do wniosku należy dołączyć:

a) znaczek skarbowy za 5 PLN
b) dwa zdjęcia jak do dowodu osobistego
c) kopię dowodu zakupu broni i oryginał do wglądu
d) trzy załączniki w postaci: orzeczenia lekarskiego (badanie wzroku), orzeczenia psychologicznego (psychotesty), zaświadczenia o niekaralności.
e) kopię dowodu osobistego i dokument do wglądu

Potem już tylko czekamy na wywiad środowiskowy i rejestrację wiatrówki.