Bron.pl - sklep internetowy z bronią

Koszyk 0
0,00 zł

Gwarancja i reklamacje

Szanowny Kliencie sklepu broń.pl

Wszystkie artykuły oferowane w sklepie broń.pl posiadają gwarancję producenta na ich bezawaryjne działanie.

Sklep broń.pl udziela klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w karcie gwarancyjnej i liczy się od daty zakupu towaru. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Kolter i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.

Należy pamiętać, aby przysyłany do serwisu gwarancyjnego produkt posiadał:
- oryginał karty gwarancyjnej,
- dowód zakupu,
- dokładny opis usterki,
- dane kontaktowe.

To znacznie ułatwi pracę serwisu i przyspieszy naprawę.

W przypadku stwierdzenia awarii, sprzęt należy dostarczyć do naszej firmy na adres:

BRON.PL - serwis
ul. Drogowców 33/35
42-202 Częstochowa


Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginał karty gwarancyjnej z datą sprzedaży oraz pieczątką sprzedawcy, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

Warunki gwarancji

Uwaga!  W przypadku posługiwania się urządzeniem pneumatycznym niezgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w instrukcji, producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, obrażenia, uszkodzenia broni lub obrażenia użytkownika. Tym samym wszelkie pretensje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają.

1. Producent udziela gwarancji na okres 3-24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
- regulacja przyrządów celowniczych,
- czynności konserwacyjne,
- dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
- sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek pistoletu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

Wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne oraz utratę gwarancji.

Pewni wysokiej jakości towaru, dajemy Ci 14 dni na jego sprawdzenie. W ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, możesz zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym. Zobacz zwroty.

Życzymy udanych zakupów i bezawaryjnego użytkowania zakupionych u nas produktów.

Zespół sklepu broń.pl

bron.pl Reviews with ekomi-pl.com