Wobec kontrowersji jakie w niektórych środowiskach wzbudziło wprowadzenie na rynek broni bez zezwoleń pistoletów alarmowych o kalibrze do 6mm na kartridże typu 9mm PAK publikujemy postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku, które jednoznacznie potwierdza że na pistolety tego typu oraz kartridże hukowe do nich nie jest wymagane zezwolenie.

Sprawa dotyczy posiadacza ww Pistoletu, któremu policja postawiła zarzut nielegalnego posiadania broni. Jak się później okazało zarzut całkowicie bezpodstawny. Najnowsze postanowienie dotyczy zażalenia złożonego na decyzje o zatrzymaniu pistoletu Walther P99 oraz kilku sztuk kartridży hukowych w depozycie KWP w Olsztynie. Zostały one zatrzymane po wyroku, który wprawdzie oczyścił oskarżonego z zarzutu nielegalnego posiadania broni, lecz nałożył ową sankcję, która oznaczała utratę ww. przedmiotów.

Pistolet alarmowy WALTHER P99 _1

Precedensowe postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku w uzasadnieniu w jasny i jednoznaczny sposób określa że na posiadanie pistoletu Walther P99 oraz kartridży hukowych do niego wprowadzonych na polski rynek i sprzedawanych przez firmę KOLTER nie jest potrzebne zezwolenie.

W uzasadnieniu czytamy: „(…) Mając na uwadze tę opinię [biegłego sądowego z zakresu broni i amunicji Zbigniewa J. Malika] a także fakt, że przedmiotowy pistolet nie posiada żadnych cech przerobienia, przyjąć należy, że posiadanie jego jak i też przedmiotowej amunicji nie jest zabronione w świetle obowiązującego prawa. (…)”

W tym postanowieniu niezwykle istotnym jest fakt iż Sąd ustalił że w świetle przedstawionych dokumentów oraz opinii biegłego na ten pistolet oraz kartridże hukowe nie jest potrzebne zezwolenie.

To kolejne postanowienie władzy sądowniczej, które w jednoznaczny sposób kwalifikuje te pistolety jako przedmiot, na którego posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.

Decyzja ta oraz podobne stanowią zatem wyznacznik do orzekania w podobnych sprawach w całej Polsce.

Otrzymaliśmy kopię postanowienia prokuratury w Otwocku, na którym widnieje sygnatura sprawy. Kopię udostępniamy poniżej.

Postanowienie sądu w Giżycku dotyczace Walthera P99 PAK