Dla jednych broń palna to strzelectwo i życiowa pasja, dla innych bezpieczeństwo jego i najbliższych.

Niezależnie jednak, do czego Tobie potrzebna jest broń, aby była ona szerzej dostępna dla praworządnych obywateli konieczne są zmiany regulujące dostęp do niej.

 

Obecnie obowiązująca ustawa o broni i amunicji to tylko nieznacznie znowelizowana ustawa z czasów PRL-u, z 1961 roku. To ustawa zawierająca wiele błędów i sprzeczności.

Według wielu środowiska naukowych uważana jest za jeden z najgorszych aktów prawnych w Polsce.

Wynikiem obowiązywania tej ustawy jest fakt, że Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy.

W Polsce na 100 mieszkańców przypada tylko 1 szt. broni palnej, gdy średnia europejska to ok. 30 szt. na 100 mieszkańców.

Biorąc pod uwagę także aktualną, niepewną sytuację polityczną w Europie niezbędne są pilne zmiany w tym zakresie.

 

Najwyższy czas na zmianę, czas na zupełnie Nową Ustawę o Broni i Amunicji.

 

Aktualnie pojawia się pierwsza od  dziesięcioleci możliwość ucywilizowania przepisów ustawy o broni i amunicji oraz dostosowania ich do standardów europejskich.

Fundacja Rozwoju Strzelectwa przy  wsparciu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni przygotowała nowy projekt ustawy o broni i amunicji.

Celem nowej ustawy jest stworzenie warunków do szerszego niż obecnie dostępu do broni palnej.

Co ważne, projekt ten nie zakłada swobodnego dostępu do broni, a jedynie dostosowuje procedury do tych obowiązujących w większości cywilizowanych krajów Europy.

Nowy projekt ustawy całkowicie likwiduje uznaniowość organów władzy w zakresie wydawania pozwoleń, stwarza warunki, w których zdrowy psychicznie, niekarany i praworządny obywatel po spełnieniu jasno określonych kryteriów może bezproblemowo otrzymać pozwolenie upoważniające go do zakupu broni palnej.

 

Prezentowana ustawa jest krokiem milowym w zakresie tworzenia aktów prawnych dotyczących broni palnej w Polsce.

Nowa ustawa stwarza warunki do rozwoju tej branży w Polsce, rozwoju kultury posiadania broni oraz odbudowy strzelnic.

 

Prosimy Państwa o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o broni i amunicji. Liczymy na Twój głos!